Het zangkoor van Wijnandsrade

Het kerkelijk zangkoor St. Caecilia werd in 1863 opgericht en is daar­mee de oudste vereniging van Wijnandsrade. Dit van oorsprong Gre­go­riaanse koor van mannen groeide in 1966 uit tot een gemengd koor. Het koor luistert reguliere missen op in de parochiekerk en ver­zorgt kerk­muziek bij feesten en rouwdiensten. Daarnaast laat het koor zich regel­matig buiten de kerkelijke diensten horen, zoals bij de klank­pa­ra­de, pro­ces­sies, het nieuwjaarsconcert, de dodenherdenking, de car­na­vals­mis en gedurende diensten in andere parochies.

Onze dirigent is jong en gedreven en vindt een goede balans tus­sen liturgische en profane muziek. We zingen Gregoriaans, maar ook meerstemmige Duits, Engelse en Limburgse gezangen. Naast religieuze muziek zingen we ook wereldse liederen. Buiten het ge­mengd koor is een groep mannen actief die met regelmaat Gre­go­riaans zingen in de kerk.

Het koor viert zelf ieder jaar in november haar St. Caeciliafeest, ter ere van de patroonheilige van de muziek. Op deze avond hul­digen we de jubilarissen, variĆ«rend van 12,5 jaar tot 50 jaar koor­zanger. Een enkeling zingt zelfs al langer dan 50 jaar. Het is steeds een erg gezellige avond, waar ook eigen leden optreden.